Bouwcommissie

De bouwcommissie behandeld de aanvragen en bouwtekeningen voor de te bouwen opstallen. Ook houdt deze commissie toezicht op het plaatsen en onderhouden van tuinhuisjes, broeikassen en andere opstallen. Zij is bij beëindiging van het lidmaatschap van een lid ook belast met de taxatie van de opstallen van de tuin, die het lid in gebruik had

De bouwcommissie bestaat uit tenminste drie leden die zitting hebben voor onbepaalde tijd. De bouwcommissie onderhoudt contact met de bouwcommissie van de Bond.

De bouwcommissie bestaat momenteel uit de volgende leden: Ursula Hoogzaad-Jager, Ton Hoogenboom, Jos Hoogzaad-Jager,
Ronald Lut, Hans van Riet, Chris Kruijs.

De formulieren en toelichtingen voor het aan,vragen van een bouwvergunning zijn te vinden op de website van de LBA.