Commissie gemeenschappelijke werken

De commissie gemeenschappelijk werken is belast met de organisatie en de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van het tuincomplex welke het bestuur in overleg met de commissie nodig acht.
De commissie gemeenschappelijk werken regelt al haar financiële zaken via de penningmeester(s) van de vereniging. Het bestuur stelt voor elk tuinjaar een maximaal te besteden budget vast ten behoeve van het onderhoud van het tuincomplex.
De ledenvergadering kan besluiten het onderhoud van het gemeenschappelijk gedeelte van het tuincomplex niet te laten uitvoeren door de commissie gemeenschappelijk werken maar door de tuincomplexcommissie conform artikel 11, lid 6. Ook voor de tuincomplexcommissie zijn voornoemde bepalingen in artikel 38 van toepassing.