Tuincontrolecommissie

De tuincontrolecommissie heeft tot taak twee tot drie maal per jaar het onderhoud van de tuinen en de daarop geplaatste opstallen te controleren. De commissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan het bestuur. Het bestuur benaderd vervolgens de leden bij wie sprake is van achterstallig tuinonderhoud.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Joop Schipper, Mineke Schouwenaar, Elselien Vrij, Dick van der Weijden,