Tuin-ABC

Deze pagina is nog in ontwikkeling

A

 • Activiteiten: heb je zin om een leuke activiteit te organiseren voor jezelf en je medeleden? Er is van alles mogelijk, neem even contact op met het bestuur
 • Afval: leden dienen hun afval zelf af te voeren, op de tuin is geen gezamenlijke afval verzamelplek. Met uitzondering van droog snoeiafval mag er geen afval verbrand wordt op de tuin
 • Auto’s en aanhangers zijn niet toegestaan op het pad (zie onder bij ‘pad’). Behalve de aanhanger van de tuinvereniging is het aan leden niet toegestaan om aanhangers in de periode van april tot en met oktober voor langere tijd op de parkeerplaats te parkeren. Evenmin is het in deze periode toegestaan om auto’s voor langere tijd op de parkeerplaats te parkeren terwijl men niet op de tuin verblijft. De beperkte ruimte op de parkeerplaats is tijdens het tuinseizoen nodig om zoveel mogelijk parkeerplekken te waarborgen.
 • AVVN: Roomburg is lid van de AVVN, deze afkorting staat voor Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland. Inmiddels heten ze AVVN samen natuurlijk tuinieren. Meer informatie vind je hier

B

 • Bamboe: is vanwege het risico op woekeren niet toegestaan in de tuinen, tenzij deze met speciale bamboewortelbegrenzer of speciaal daarvoor bestemde kunststof kuipen wordt geplant. Neem van te voren contact op met het bestuur om te overleggen over de aanpak.
 • Bestuur: vergadert iedere derde woensdag van de maand van 20.00-22.00. In principe gebeurd dit in het verenigingsgebouw tenzij omstandigheden dat verhinderen. leden zijn welkom een bestuursvergadering bij te wonen of tijdens het inloopspreekuur van 20.00 tot 20.15 vragen te stellen of punten in te brengen (svp van te voren aanmelden bij de penningmeester). Meer informatie over samenstelling en werkwijze van het bestuur is hier te vinden
 • Bloemschikken: er is een actieve bloemschikclub op de vereniging, houd de nieuwsbrief en nieuwspagina in de gaten voor de data en tijdstippen waarop deze bijeen komt
 • Bouwen: neem altijd eerst contact op met de bouwcommissie voordat je iets op de tuin bouwt, klein of groot. Zie deze pagina en de pagina van de bouwcommissie voor meer informatie.
 • Brandveiligheid: voorkom onveilige situaties en onderhoud gastoestellen, petroleum- en houtkachels en hun afvoerkanalen goed. Kijk onder het kopje van de commissie veiligheid voor meer informatie.

C

 • Composteren: het verdient de aanbeveling om zoveel mogelijk te composteren op je eigen tuin. Meer informatie over hoe je dit goed aanpakt vind je bijvoorbeeld op deze pagina van de AVVN. De composthoop vooraan in de gezamenlijke tuin is alleen voor het groene materiaal van het gemeenschappelijke groen op onze vereniging. Hier dus niet zelf je materiaal deponeren. Een keer per jaar, in april, komt de hakselaar langs voor takken die je kwijt wilt (zie onder hakselaar).
 • Commissies: onze vereniging kan alleen functioneren dankzij haar vele actieve commissies. Een overzicht vind je hier. We verwachten van al onze leden dat ze zich tijdens hun lidmaatschap gedurende enige of vele jaren inzetten in een van onze commissies. Aanmelden daarvoor kan via de secretaris.
 • Chemische bestrijdingsmiddelen: mogen niet worden gebruikt op ons tuincomplex! Zie ook de informatie onder Natuurlijk Tuinieren

D

 • Dieren: honden of andere huisdieren mogen niet los over het pad lopen. Uitwerpselen van uw huisdier dienen natuurlijk direct opgeruim te worden. Het houden van vee en bijen op de tuin is niet toegestaan. Ten aanzien van kleinvee kan op schriftelijke aanvraag door het bestuur ontheffing worden verleend, wanneer na onderzoek blijkt dat anderen hiervan geen hinder ondervinden.
 • Doorgeven van planten, zaailingen, zaadjes, bollen etc kan via het muurtje van de plantenbak vooraan het pad.
 • Duurzaamheid: de elektriciteit in de verenigingsgebouw wordt duurzaam opgewekt en het winkeltje verkoopt zoveel mogelijk biologische duurzame tuinmaterialen. Het is niet toegestaan de tuin te besproeien met leidingwater en chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken op de tuin.

E

 • Elektriciteit: alleen het verenigingsgebouw is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, de tuinen zelf beschikken niet over een aansluiting op het net (maar het staat leden vrij om via zonnepanelen op kleine schaal in elektriciteit op de eigen tuin te voorzien).

F

 • Feestje: wil je een feestje geven op de tuin? Zeker doen maar houd rekening met de buren en voorkom geluidsoverlast
 • Fietsen: fietsen die u voor langere tijd stalt op het parkeerterrein moeten zijn voorzien van een naamplaatje met tuinnummer van de eigenaar. Fietsen zonder een dergelijk label zullen op gezette tijden na een vooraankondiging worden verwijderd (huishoudelijk reglement artikel 14, lid y). Dit om de zaak netjes en overzichtelijk te houden. Fietsen mogen niet op het pad geparkeerd worden (i.v.m. vrije doorgang hulpdiensten)

G

 • Gasflessen: zijn te koop bij ’t Winkeltje, evenals gasslangen en drukregelaars. Er mogen op last van de brandweer niet meer dan twee gasflessen (vol of leeg) op een tuin aanwezig zijn. Gasflessen mogen niet in een huisje of kas geplaatst worden.
 • Geluidshinder: het is niet toegestaan om geluidshinder te veroorzaken voor andere tuinders, bijvoorbeeld met timmeren, pompen, maaien, radio, aggregaten; als u deze apparaten af en toe wilt gebruiken bij het tuinieren dan mag dat, maar doe dit dan op maandag t/m zaterdag en houd rekening met de aanwezigheid en behoeften van uw medetuinders. Zie ook het huishoudelijk reglement
 • Gereedschap: de vereniging beschikt over handige hulpmiddelen zoals een generator, lange ladder, baggerstok. Deze zijn te huur of te leen via het winkeltje.
 • Gif: mag niet worden gebruikt op ons tuincomplex! Zie ook de informatie onder Natuurlijk Tuinieren
 • Gras: gezien de doelstelling van de vereniging en met het oog op het belang van biodiversiteit, is het niet toegestaan meer dan 1/3e van de tuin met gras te laten begroeien

H

 • Hakselaar: een keer per jaar, in april, huren we een professionele hakselaar in om grote takken die je niet op je eigen tuin wilt hergebruiken te laten versnipperen. We kondigen de komst van de hakselaar tijdig aan in de nieuwsbrief. NB: de hakselaar niet bestemd om tuinhout, bewerkt hout of boomstammen kwijt te raken, deze dien je zelf af te voeren.
 • Heg/haag: dient door de leden zelf te worden bijgehouden. Snoeien na de bloei (of ruim ervoor zodat de bloei niet verstoord word). De heg mag niet hoger dan 100 cm en niet dikker dan 40 cm zijn. Achter de heg dient een strook van 125 cm vrij te worden gehouden van bomen en vaste planten.
 • Huishoudelijk reglement: is te vinden onder downloads op deze webpagina of via deze link
 • Hulpdiensten moeten vrije toegang hebben tot de tuinen. Stal daarom geen fietsen, brommers of andere obstakels op het pad.
 • Hulp nodig? Heb je wegens leeftijd, ziekte of een andere reden hulp nodig voor een sporadisch zware tuinklus, neem dan even contact op met het bestuur, dan kijken we samen of we met behulp van de medeleden iets voor je kunnen doen.

I

 • Inkoopcommissie en t winkeltje
 • Inspraak: Roomburg is een vereniging en de leden vormen in de vorm van de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan. Ieder lid heeft inspraak, kan lid worden van een commissie, zich kandidaat stellen voor het bestuur etc. Ieder lid kan ook een voorstel indienen voor de ALV of voorleggen tijdens het inloop spreekkwartier van het bestuur op de derde dinsdag van de maand. Dus heb je goede ideeën? Kom in actie!

J

 • Jeu de Boules: de vereniging beschikt over een jeu de boulesbaan die gebruikt kan worden door leden. In het seizoen wordt er op vaste avonden jeu de boules gespeeld door een groepje enthousiastelingen. Houd de nieuwspagina in de gaten

K

 • Kantine is geopend op de meeste zaterdagochtenden. Zie voor meer informatie op de pagina van de kantinecommissie
 • Kinderen: regelmatig organiseren we leuke activiteiten voor kinderen, heb je een idee en wil je helpen dit idee uit te voeren? Neem contact op met het bestuur
 • Koffie en thee zijn op zaterdag voor leden gratis te verkrijgen in het verenigingsgebouw gedurende de openingstijden van de kantine
 • Kruiwagens en karren zijn te leen voor leden en te vinden op de parkeerplaats naast het hek van het winkeltjes

L

 • LBA / LVO is de overkoepelende organisatie van de 6 volkstuincomplexen die op dit moment in Leiden bestaan. Opgericht op 4 juni 1968 als opvolger van de in 1940 opgerichte Leidsche Bond van Volkstuinverenigingen. In 2022 is de naam veranderd van LBA in LVO: Leidse Volkstuin Organisatie. De LBA wordt volledig “gerund” door vrijwilligers. Via deze link lees je meer over de manier waarop Roomburg in de LVO vertegenwoordigd is.
 • Legionella kan bij warmte een risico vormen als er bijvoorbeeld water gesproeid wordt uit opgewarmde tuinslangen. Wees voorzichtig en spoel leidingen goed door.
 • Limonade: is er ook op koffie&thee ochtenden 🙂

M

 • Mededelingenbord: Hangt vooraan het pad op de muur naast het ledentoilet. Mededelingen die van belang zijn voor alle leden mogen hier i.o.m. het bestuur opgehangen worden.
 • Motorisch aangedreven apparaten: mogen niet gebruikt worden op zon- en feestdagen (gedurende het gehele etmaal) en ook niet van maandag tot en met zaterdag tussen 21.00 uur en 09.00 uur.

N

 • Natuurlijk Tuinieren: het belang van natuurlijk tuinieren is verankerd in onze statuten en we dragen met trots het keurmerk Natuurlijk Tuinieren, zie de pagina van de Commissie Natuurlijk Tuinieren voor meer informatie
 • Nieuws: is te vinden op deze website en in onze maandelijkse digitale nieuwsbrief voor leden.

O

 • Onderhoud van de tuin, bomen en opstallen is de verantwoordelijkheid van de tuinder. Goed onderhoud zorgt voor waardebehoud van het tuinhuis/schuur en voor een prettig aanzien van ons tuincomplex.
 • Oplaadpunt: Wilt u gebruik maken van ’t Oplaadpunt voor uw elektrische fiets of scootmobiel? De kosten bedragen per tuinjaar 5 euro per lid. Info bij de secretaris.
 • Opzeggen lidmaatschap: onder downloads vindt u een beschrijving rondom het opzeggen van uw lidmaatschap en het beschikbaar stellen van uw tuin en eventuele opstallen.

P

 • Pad: om schade en slijtage van het tuinpad zoveel mogelijk te voorkomen, andere tuinleden niet te hinderen en eventuele hulpdiensten altijd ruim baan te kunnen bieden, geldt er een verbod voor auto’s en aanhangers op het pad. Buiten het seizoen kan bij hoge uitzondering ontheffing worden verleend door het bestuur. Een verzoek daartoe moet minstens een maand van te voren worden ingediend via de secretaris met daarbij een toelichting waarom vervoer met de beschikbare handkarren in uw geval geen mogelijkheid is.
 • Parkeren: van fietsen, brommers, etc mag ook niet op het pad omdat hulpdiensten er dan niet goed langs kunnen. Zet deze daarom op de eigen tuin of op de fietsparkeerplaats naast het verenigingsgebouw (met naamplaatje, zie hierboven onder ‘fietsen’

Q

 • Querulant betekent ruziezoeker, zoek geen ruzie met je buren en als er een twistpunt is. Ga even met elkaar in gesprek, dat houdt het wel zo gezellig op de tuin.

R

 • Roomburg: bestaat sinds 1941. Oorspronkelijk zaten we in de wijk Roomburg, vandaar de naam. In .. zijn we naar de Vlietweg verhuisd. Voor meer historie en achtergrond kunt u hier [link] terecht

S

 • Statuten: de statuten van onze vereniging zijn te vinden op de pagina downloads en ook via deze link

T

 • Tentoonstellingscommissie: deze commissie verzorgt elk jaar de tentoonstelling in de zomer. Zie voor meer informatie en nieuws de eigen commissiepagina
 • Toilet: naast de ledentoiletten in de kantine is er een toilet aan de buitenkant van het verenigingsgebouw beschikbaar voor leden. De sleutel voor dit toilet is tegen een borgsom van 10€ verkrijgbaar via het bestuur.
 • Tuincontroles vinden regelmatig plaats door de tuincontrolecommissie
 • Tent-kasjes: u heeft ze vast weleens zien staan: tent-kasjes van zo’n twee meter hoog om plantjes in te kweken. Het plaatsen van 1 tent-kasje per tuin is toegestaan in de periode van april tot en met oktober. In de wintermaanden dienen deze tent-kasjes dus van de tuin te zijn verwijderd. Ze mogen alleen worden geplaatst op een bepaald gedeelte van de tuin: minimaal 4 meter tot maximaal 15 meter vanaf de sloot, om hinder te voorkomen

U

 • U: vormt samen met uw medeleden de vereniging. Vindt u dat dingen anders, beter, leuker kunnen? Neem initiatief en kom met een voorstel. Er zijn bijna altijd vacatures in het bestuur en in commissies en uw inzet wordt zeer gewaardeerd!

V

 • Verhuur: het is streng verboden om tuinhuizen of andere opstallen tegen vergoeding in gebruik of ter bewoning te geven. Bij gebleken overtreding kan het bestuur overgaan tot beëindiging van het lidmaatschap van het betreffende lid.
 • Verzekering: ls u uw opstal wilt verzekeren kan dit via de collectieve verzekering van Roomburg (bij Zicht verzekeringen) of u kunt dit zelf regelen.
 • Veur: het onderhouden van de veur is belangrijk voor een goed afwatering van de tuinen. Ieder lid dienst de eigen veur vrij te houden van begroeiing en rommel. Het is niet toegestaan haksel, grind of schelpen in de veur te strooien en/of de veur met plastic of andere materialen af te dekken
 • Vuur/branden op de tuin is toegestaan zolang je je mede-tuinders hier geen overlast mee bezorgt en de bepalingen hieromtrent in de APV artikel 5.34 van de gemeente Leiden in acht neemt.

W

 • Wachtlijst: het aantal mensen dat lid wil worden van Roomburg is al jaren hoger dan het aantal beschikbare plekken. We hanteren daarom een wachtlijst. Momenteel geldt een wachtlijsttop wegens het grote aantal aanmeldingen in het afgelopen jaar.
 • Waterleiding: de tuinen zijn aangesloten op de gezamenlijke waterleiding.
 • WC: zie toilet
 • Werkbeurten: Tuinleden en kandidaten worden geacht twee keer per jaar mee te werken aan de werkbeurten op zaterdagochtend. Zie werkbeurtenlijst.

X

 • X: wie een geschikt woord met een X weet voor in deze lijst, inclusief omschrijving, kan een zak tuinaarde winnen. Graag insturen via de secretaris

Y

 • Ysvogel:wordt wel eens gezien op ons tuincomplex, gaaf hè?

Z

 • Zaden zijn met korting te bestellen via ‘t Winkeltje en via de website moestuinieren.nl (een kortingscode voor deze website is te verkrijgen via de secretaris).