Veiligheid

De commissie veiligheid is wegens gebrek aan commissieleden nog niet actief. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur.

De commissie veiligheid houdt zich bezig met de veiligheid op de tuin. Dit doet zij in eerste instantie via informatieverstrekking en bewustwording richting de leden. Indien wenselijk kan zij ook zorg dragen voor afstemming over dit thema met bijvoorbeeld andere LBA-leden, met de AVVN, met hulpdiensten en met organisaties die zich richten op de verspreiding van AEDs en burgerhulpverlening. 

Veiligheid is een breed thema, dat een veel aspecten raakt, zoals toegang van de hulpdiensten tot het terrein, de aanschaf van brand- & koolstofmonoxidemelders, instructies voor gasflessen en -apparaten, houtkachels, open vuur, het tegengaan van diefstal en vandalisme en het wel of niet investeren in AED/Bhv etc. 

De commissie veiligheid zorgt ervoor dat onze kennis over deze zaken actueel blijft en regelmatig onder de aandacht van de leden wordt gebracht. Het blijft uiteraard de verantwoordelijkheid van de leden zelf om voor hun eigen veiligheid zorg te dragen.

Voor uw eigen veiligheid en dat van medetuinders en bezoekers is het belangrijk dat we ons aan een aantal veiligheidsvoorschriften houden.

Veilig met vuur en gas.

Als je beschikt over een huisje met een kachel, gaskoelkast, kooktoestel, geiser of ander verbrandingstoestel, is het belangrijk om ook te zorgen voor een rookmelder en een koolmonoxidemelder. Voor nog geen twee tientjes schaf je beiden aan bij bijvoorbeeld een winkel als Action. Ook een brandblusser kan het verschil maken in geval van brand. Zorg dus dat je die binnen handbereik. Heb je een houtkachel? Controleer regelmatig je kachelpijp en zorg voor een vonkenkap zodat eventuele vonken niet naar je dak of dat van de buren kunnen waaien.

Een vuurtje stoken op de tuin is toegestaan zolang je geen hinder veroorzaakt voor je medetuinders en je houdt aan dealgemene plaatselijke verordening.

Laat gastoestellen regelmatig controleren door iemand die er verstand van heeft en vervang tijdig de gasslangen en gasdrukregelaar. Controleer de oranje gasslang en gasdrukregelaar elk jaar. Vervang de slang als je verouderingsscheurtjes ziet of als de slang ouder is dan 5 jaar (zie productiedatum en/of vervangingsdatum op de slang). Dit geldt overigens alleen voor oranje gasslangen met vaste koppelingen. Gasslangen die je per meter koopt en gasslangen die je met slangklemmen aansluit, vervang je na twee jaar. Slangen zonder datum moet je niet gebruiken. Je checkt de slang door deze even scherp dubbel te vouwen. Zie je (droogte)scheurtjes? Vervang de slang dan. Deze controle geldt zowel voor de oranje gasslangen met vaste koppelingen als de gasslangen die je met slangklemmen aanlsluit. Ook de gasdrukregelaar heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. Het membraan in de regelaar kan namelijk verdrogen en daardoor gaan lekken. Bij de meeste drukregelaars staat het fabricagejaar op het product, voor een veilige werking dien je deze om de vijf jaar te vervangen. 

Niet tijdig vervangen van slang en regelaar kan zorgen voor brandgevaar. Mocht er onverhoopt brand uitbreken door het gebruik van verouderde materialen dan kan dat er bovendien toe leiden dat de verzekering niet uitkeert. Gasflessen dienen veilig opgeborgen te worden. Dat wil zeggen: niet in je huisje, wel beschermd voor de volle zon en op een goed geventileerde plek.

Hulpdiensten

Hulpdiensten moeten in geval van nood, zoals brand of een hartstilstand, snel het tuincomplex kunnen betreden en ook tot achteraan het pad kunnen rijden. Daarom hangt er een sleutelkastje waarvan in geval van nood het raampje ingeslagen kan worden zodat met de sleutel in het kastje het hek geopend kan worden voor ambulance of brandweerwagen. Om hulpdiensten altijd ruim baan te geven is het belangrijk dat je het pad vrij houdt van obstakels. (Bak)fietsen, brommers en andere voertuigen mogen daarom ook niet op het pad staan, maar horen in je tuin of in de stalling vooraan. Aanhangers en karren voor het vervoeren van materialen moeten na gebruik direct weer van het pad verwijderd worden en teruggeplaatst op het parkeerterrein. Auto’s zijn sowieso niet toegestaan op het pad.

Legionella

De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als het water in hele kleine druppeltjes (nevel) in de lucht komt, kan iemand de bacterie inademen en besmet raken. Van nature komt de bacterie voor in grond en in water. Als mensen kleine druppeltjes water met de legionellabacterie inademen, komt de legionellabacterie in de longen terecht. Daar kan de bacterie klachten veroorzaken. Een patiënt draagt de legionellabacterie niet over naar andere mensen. In een ingegraven tuinslang is een dergelijke opwarming van het water vrijwel onmogelijk en is er geen risico.
Ook plantenspuiten moeten na elk gebruik geleegd worden. Bij het gebruik van een bovengrondse tuinslang is het risico over het algemeen klein als u de slang aansluit op de koudwaterkraan. Zelden zal de temperatuur in een dergelijk systeem langere tijd boven de 25 °C zijn en blijven. Echter als een flexibele tuinslang lang in de volle zon ligt of hangt kan hij flink opwarmen. Bij langdurige stilstand kunnen er onder invloed van de relatief hoge temperatuur legionellabacteriën ontwikkelen. Daarom is het in de zomerperiode handig om een tuinslang – die niet dagelijks wordt gebruikt – eerst te spoelen. Hiervoor hangt u de slang zonder sproeistuk in een gieter of in een met water gevulde emmer en laat het water gedurende 5 minuten stromen. Dit water kunt u zonder problemen gebruiken voor de planten. Voor zover dat mogelijk is, kunt u natuurlijk ook na elk gebruik de tuinslang leeg laten lopen zodat er geen stilstaand water achterblijft waarin de legionellabacterie zich kan ontwikkelen.

Veilig bouwen

Als je van plan bent een huisje, schuurtje of kas op je tuin te plaatsen is het belangrijk dat dit op een veilige manier gebeurd. Neem daarom altijd contact op met Bouwcommissie en volg de bouwvoorschriften van de bondsbouwcommissie van de LBA.

Vandalisme en inbraak

Om ongewenst bezoek op afstand te houden hebben we cameratoezicht op het terrein. Dit biedt helaas geen volledige bescherming. Laat dus geen waardevolle spullen achter in je huisje en zorg dat je de boel op slot doet als je er niet bent.