Opzeggen lidmaatschap en tuin

Als je je tuin wilt opzeggen kan dit schriftelijk bij het bestuur, op papier in de brievenbus van het verenigingsgebouw of via de mail van de secretaris. Het lidmaatschap eindig per einde van het boekjaar (31/12) en opzeggen dient uiterlijk 4 weken van te voren te gebeuren. Eerder opzeggen is beter, in verband met de stappen die nodig zijn tussen opzegging en het daadwerkelijk opleveren van de tuin. De tuin dient in goede staat van onderhoud opgeleverd te worden en opstallen met een waarde van 500 EUR of minder moeten zijn verwijderd en afgevoerd. Opstallen met een hogere waarde worden tegen een eerlijke vergoeding overgenomen door het nieuwe lid dat de tuin over neemt. Dit verloop via een vastgelegd taxatieproces waarbij de waarde van de opstallen door de bouw&taxatiecommissie wordt bepaald. Meer hierover lees je in dit document.