Commissie Natuurlijk Tuinieren

We willen ons even voorstellen als commissie Natuurlijk Tuinieren. Van links naar rechts (achterste rij): Joke van der Klugt, Marieke Burgerjon, Ria Kerkvliet en (voorste rij): van rechts naar links: Jacqueline Koppers, Marja van der Meij en Jaap Loonstra. Niet op de foto maar wel lid: Carla Hoogeveen.

Helaas zijn wij, de mensheid, de laatste eeuw heel erg slordig omgegaan met onze Aarde; zelfs zó erg, dat het klimaat hierdoor verandert met natuurrampen en dierensterfte tot gevolg. Dat hier verandering in moet komen, is noodzaak. Denk in het groot aan de akkoorden van Parijs en onlangs Glasgow. Maar in het klein kunnen wij als tuinvereniging ook ons steentje bijdragen aan biodiverstiteit en opslag van CO2. Veel tuinverenigingen in ons land zijn al bezig hun gezamenlijke ruimtes natuurvriendelijker in te richten. Daarbij bijgestaan door de adviezen van de AVVN.

Ook de commissie Natuurlijk Tuinieren heeft de schouders eronder gezet. Bij onze tuinvereniging is dit te zien aan de gemeenschappelijke tuin, de borders langs het verenigingsgebouw en het winkeltje. We zijn er echter nog niet; er staan nog wat projecten op het programma. In januari plaatsen we een pergola in de gemeenschappelijke tuin, we planten een inheemse heg bij de fietsenstalling, leggen een bloeiende berm aan langs het kanaal en bij de ingang van het terrein plaatsen we een informatiebord voor bezoekers. Bij de tuinbeurten op de zaterdagen zal er steeds één van ons aanwezig zijn om aanwijzingen en uitleg te geven bij het onderhoud van deze gezamenlijke stukken ‘natuurlijke tuin’.

We willen ook – in samenwerking  met de nabijgelegen tuinverenigingen, OTV, Oostvliet en Cronesteyn, lezingen en workshops organiseren. Kortom, er is nog veel te doen om ons doel te bereiken. Let wel, je bent volkomen vrij om jouw tuin te bewerken, zoals jij het wilt, echter niet met kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.

Ons motto: Verwonder je slechts over alles wat groeit en bloeit in jouw tuin.

De commissie natuurlijk tuinieren bevordert en stimuleert het natuurlijk tuinieren hetgeen goed is voor mens, dier en milieu. De commissie zet zich in om het natuurlijk tuinieren meer bekendheid te geven op de tuinvereniging(en). De commissie zet zich gedurende periodes van 2 jaar in om de doelstellingen van het AVVN keurrapport te behalen en daarmee het keurmerk natuurlijk tuinieren en de bijbehorende stippen te verkrijgen.

Op 18 juni 2022 ontvingen we bezoek van de AVVN voor een keurings- en adviesronde. Jaap Loonstra schreef er een berichtje over dat hier te vinden is.