Bezoek van de AVVN

Zoals bekend werken we bij Roomburg al geruime tijd aan de verwerving van het keurmerk natuurlijk tuinieren van de AVVN. In januari jl hebben we de stoute schoenen aangetrokken en de AVVN op de hoogte gesteld van de stand van zaken met betrekking tot Natuurlijk Tuinieren. De heer Vroklage zond direct daarop een mail met de voorwaarden voor het keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Hij bracht ons in contact met Mascha Jonasse en Tiny Schut. Een afspraak voor bezoek moesten we met hen regelen. De datum 8 juni kwam goed uit voor beide partijen en lag nog ver in het verschiet.

Er moest nog het een en ander gerealiseerd worden, maar tóch, de tijd gaat altijd sneller dan je denkt! Geluk voor ons, dat in mei twee weken de zon werd afgewisseld met regen en redelijk lage temperatuur; dus groeizaam, maar ook ”bloeizaam” weer. De tuin stond er, en dat zal jullie niet zijn ontgaan, prachtig bij. Er waren twee tegenslagen: van de gemeente kregen we toestemming om de oever van het kanaal gedeeltelijk in te zaaien met bijenplanten, maar het Waterschap heeft de oever gemaaid en weg waren de planten. Ook de inheemse heg, die we op het bijenveld langs de fietsenstalling geplant hadden, is door een ijverige maaier afgemaaid. Misschien groeit die weer aan.

Zaterdagmorgen 18 juni om tien uur reden Mascha en Tiny ons terrein op en bij het uitstappen waren beiden al erg verrast van wat ze zagen. Tijdens de koffie hebben de leden van de commissie natuurlijk tuinieren uitleg gegeven over het tuincomplex, wat we tegenkomen en de toekomstplannen. Er werd al veel genoteerd in verband met de beoordeling door middel van stippen voor het keurmerk natuurlijk tuinieren van de AVVN.

Na de koffie ging de excursie over het gehele terrein van west naar oost tot zelfs even op het terrein van OTV. Bij veel individuele tuinen werd gestopt en sprak men waardering uit. Het complex staat er dan ook prachtig bij. Zelfs op de Vogelhof werden de schapenschuilplaatsen bezocht.

We kregen duidelijk de indruk, dat Mascha en Tiny enthousiast waren. Heel positief werd er gekeken, wat wél gerealiseerd was en voor andere zaken kregen we ideeën en informatie. Tijdens en na de lunch werd er nog uitgebreid gediscussieerd over het nut van Natuurlijk Tuinieren en hoe je dit bekend kunt maken bij de leden van de tuinvereniging. 

Om kwart voor twee vertrokken Mascha en Tiny weer. Bij de AVVN worden we nu beoordeeld en ergens begin augustus verwachten we de uitslag van hun bevindingen én horen we hoeveel stippen onze tuinvereniging krijgt toebedeeld. We houden jullie op de hoogte.

Namens alle leden van de commissie Natuurlijk Tuinieren,

Jaap Loonstra