Tentoonstelling 13 en 14 augustus

Maandagmorgen 8 augustus werd om 9 uur ’s morgens het verenigingsgebouw leeggehaald, vanwege de tentoonstelling, die het weekend daarop zou plaatsvinden. Na 2 jaar coronaperikelen! De voorbereidingen vonden al plaats vanaf januari ’22 en op de parkeerplaats waren de vormen van de Morsch Poort, zij het nog ingepakt , reeds te zien. De hele week is er hard getimmerd, geschilderd en gecreëerd . Bloemen moesten besteld en opgehaald, tenten voor de braderie opgezet, kortom, een drukke, maar zeer gezellige week! Vrijdags werden de ingezonden stukken binnengebracht; dit jaar niet zoveel, maar wát er kwam was verrassend! Een onafhankelijke jury uit Voorschoten heeft de stukken beoordeeld.

Zaterdagmorgen 13 augustus, toch wel even de zenuwen, of alles in orde was. Klokslag 11 uur werden de leden, ereleden en leden van dienst verwelkomd gevolgd door een zeer originele officiële opening door de heer Alexander Geertsema, voorzitter van de vrienden van het Singelpark. Door aan een rood koord te trekken, waaraan de sleutel van de tentoonstelling hing, kwamen de Leidse Sleutels van de Morspoort tevoorschijn. De tentoonstelling was geopend en een ieder kon het “Singelpark betreden”.

Groot was de verrassing en de Tentoonstellingscommissie kreeg vele complimentjes, met name de bouwers van de Morspoort: Ruud Stijger, Bram van Nieuwenhuizen en Joop Schipper, die de poort op een prachtige manier maar ook in de juiste verhouding (Ruud!!) daar hebben neergezet. De vrolijke stemming zat er als vanouds weer in. Oud-voorzitter Jan van Hooven vermaakte zich er uitstekend en andere leden deden zich tegoed aan een kopje koffie.

Om 12 uur kwam de tweede verrassing. De heer Hans van Leeuwen van de AVVN bood het Bestuur namens het Nationale Keurmerk Natuurlijk Tuinieren aan. Dit naar aanleiding van het bezoek van de dames Jonassen en Schut op 18 juni jl. Via het rapport kreeg onze tuinvereniging zomaar DRIE van de VIER stippen, wat een hele prestatie is. Zowel Tineke Remmerswaal van het Roomburg Bestuur, als Henk Boting, voorzitter van de LVO, namen het woord. Er moet nog een geschikte plek worden gezocht voor het mooie bord met het Keurmerk. Maar over Natuurlijk Tuinieren komt meer informatie.

Zo verliep de zaterdag, flink warm, met nogal wat oplossingen voor de prijsvraag, die Anneke Schipper had gemaakt, met fotoprints geschonken door Koen Hauser. De dames van de bloemschikclub, die ondanks de hitte heel hard hebben gewerkt, hebben flink verkocht. Jacqueline Koppers, Joke van der Klugt en Ria Kerkvliet van de werkgroep Natuurlijk Tuinieren hebben op zaterdagmiddag met 11 kinderen, van een blikje een vrolijke bij gemaakt, beschilderd en voorzien van heuse vleugels. De blikjes werden gevuld met holle rietjes en stro. Het is de bedoeling, dat deze insectenhotels opgehangen worden in de tuin, zodat de insecten kunnen overwinteren. Een paar uur is er intensief aan gewerkt.

Ook de zondag was erg gezellig, maar heel heet! Ondanks de hitte was er nog veel bezoek. Half vier werden de eerste prijzen uitgereikt en zowaar een extra prijs voor Leo Rijsdam, wiens inbreng wat te laat kwam. Van de prijsvraag werden drie goed ingevulde formulieren ingeleverd; één van deze kreeg de prijs.

Nu is alles opgeruimd en achter de rug en we kijken met veel plezier terug op hoe alles is gegaan. Helaas ga ik als voorzitter stoppen en me meer met het Natuurlijk Tuinieren bezighouden. Er is een plaats vrij gekomen met de dringende vraag of er iemand van de leden van onze vereniging dit over kan nemen. De Tentoonstellingscommissie is een leuke groep mensen, die heel creatief is waar altijd een oplossing van welk probleem dan ook wordt gezocht. Met heel veel plezier heb ik er altijd gewerkt en bedank alle leden van de TTC voor hun positieve opstelling en medewerking. 

Namens alle leden van de Tentoonstellingscommissie,

Jaap Loonstra