Lid worden?

Wilt u na een bezoek aan onze tuinvereniging en/of website ook graag lid worden van onze vereniging? Iedereen die woonachtig is in Leiden, hart heeft voor tuinieren en de motivatie en mogelijkheid om dat in verenigingsverband te doen, is in principe welkom. Wel is er sprake van een vrij lange wachtlijst.

Op een nog aan te kondigen datum organiseren we weer een kennismakingsochtend: geïnteresseerden zijn dan welkom voor een rondleiding, kennismaking, uitleg en eventueel inschrijving op de wachtlijst. Deze bijeenkomst is van 11 tot 13 u en alleen toegankelijk voor mensen die zich van te voren hebben aangemeld. Aanmelden kan via de secretaris.

Inschrijven op de wachtlijst kan alleen na deelname aan een dergelijke bijeenkomst voor wederzijdse kennismaking.

Bedenk van te voren goed dat het onderhouden van een tuin op onze vereniging de nodige tijd en energie kost. In het seizoen (voorjaar t/m najaar) ben je er enkele dagdelen per week mee bezig. We verwachten van onze leden ook dat ze bereid zijn zich actief in te zetten voor de vereniging via een commissie en of in de vorm van incidentele werkzaamheden en werkbeurten. Uiteraard is het ook belangrijk dat u zich kunt en wilt houden aan onze statuten en reglementen.

Ook bij Roomburg is sprake van een wachtlijst. Inschrijven op de wachtlijst kost 25EUR. Ook verwachten we u tijdens een aantal werk- en informatiebijeenkomsten op de vereniging zodat we elkaar alvast een beetje leren kennen. Jaarlijkse verlenging van uw plek op de wachtlijst kost ca. 15 EUR (daarvoor verkrijgt u tevens het lidmaatschap van de AVVN en hun tijdschrift De Tuinliefhebber). Momenteel staan er zo’n 40 mensen op de wachtlijst. Er komen jaarlijks ca. 5 tuinen vrij. Dus lid worden vergt wel enig geduld.

Op het moment zitten we aan de 40 wachtende op de wachtlijst en is deze zeker tot volgend voorjaar 2025 gesloten. Rond Maart 2025 zullen we een nieuwe datum voor een kennismakingsochtend aangeven en de daarop volgende mogelijkheid tot kandidaatlid worden, dus hou de website in de gaten rond die tijd.