Tuchtcommissie

Bij geschillen tussen één of meer leden van de vereniging en een commissie staat beroep open bij het bestuur.

Bij geschillen tussen één of meer leden van de vereniging en het bestuur (voor zover dit geen geschillen zijn die verband houden met ontzetting (royement) uit het lidmaatschap als bedoeld in artikel 8 van de statuten, alsook voor zover dat geen geschillen zijn als bedoeld in artikel 31 van het huishoudelijk reglement) staat beroep open bij een tuchtcommissie.

De tuchtcommissie bestaat uit drie personen die geen bestuurslid van de vereniging zijn. De beslissing van de tuchtcommissie bindt zowel het bestuur als het lid (de leden).

Beroep is alleen mogelijk via de commissie van beroep van de LBA. Zie voor meer informatie dit document.

Momenteel wordt de tuchtcommissie gevormd door de volgende leden:

  • Hans van Riet
  • Joop Schipper 
  • Bert Stemerdink