De Waterleidingcommissie

De waterleidingcommissie is één van de technische commissies van TV Roomburg en verzorgt het onderhoud van de drinkwaterleiding en watermeterputten op het tuincomplex. 


Iedere tuin heeft een eigen drinkwaterleiding en gedeelde watermeterput. De waterleidingcommissie onderhoudt de hoofdwaterleiding onder de heggen en de watermeterputten. Het onderhoud van de waterleiding vanaf de watermeter/put tot in de tuinhuisje/buitenkranen op de tuinen is voor het tuinlid zelf. 


Jaarlijkse procedure voor de waterleiding
Aan het einde van het tuinseizoen, meestal rond de najaarsledenvergadering, sluit de waterleidingcommissie de waterleiding af. Dit is om in de winterperiode vorstschade te beperken en onderhoud mogelijk te maken aan de kranen en watermeterputten. De commissie sluit alle hoofdkranen in de watermeterputten en zuigt de putten leeg. Tegelijk wordt de meterstand opgenomen. De penningmeester stuurt ieder tuinlid daarna de rekening van het watergebruik per tuin. 


1. Zodra er geen waterdruk meer is op de tuinen dient het tuinlid zo snel mogelijk alle kranen open te zetten in het tuinhuis, of de buitenkranen en de waterleidingen te ontluchten om vorstschade bij strenge winters te voorkomen. Dit doe je door de laagstgelegen ontluchtingskraan in het tuinhuisje leeg te laten lopen, leidingen eventueel leeg te blazen en stortbakken van de WC te legen en flink wat zout in de toiletpot te strooien. 
Tip: Maak altijd even een foto van de watermeterstand, zodat je zelf het verbruik kunt controleren. Kom niet aan de afsluitkraan of aftapkranen in de meterput om vervuiling van de leiding bij werkzaamheden te voorkomen! 


2. De waterleidingcommissie gebruikt de winterperiode om onderhoud te doen aan de watermeterputten. Gemiddeld worden er elk jaar 2 watermeterputten vervangen, afhankelijk van de technisch staat. Hiervoor wordt de oude put uitgegraven en een nieuwe vierkante put met nieuwe watermeters teruggeplaatst. Gemiddeld gaan de nieuwe watermeterputten 25 jaar mee bij zorgvuldig gebruik. 


3. In het voorjaar zorgt de waterleidingcommissie ervoor dat er weer waterdruk komt op de hoofdleiding en dat alle aftapkranen in de waterputten dichtzitten. Rond de voorjaarsledenvergadering mag het tuinlid zelf de afsluitkraan in de watermeterput openen. Doe dit met beleid/voorzichtig en zorg ervoor dat alle buitenkranen/kranen in het tuinhuis weer dicht gezet zijn. Schade of onzorgvuldig gebruik kunnen verhaald worden bij het tuinlid. 


4. De eerste 2 weken van het seizoen is het niet verstandig het water direct te drinken. Kook het eerst voor gebruik en zorg ervoor dat je de waterleiding eerst 10 minuten goed laat doorlopen om verontreinigingen in de leiding die tijden de werkzaamheden kunnen ontstaan weg te spoelen. Gebruik dit water bijvoorbeeld als gietwater voor de planten. 
Tip: controleer de meterstand regelmatig gedurende het seizoen, het waterverbruik door lekkages of openstaande kranen vanaf de watermeter zijn voor rekening van het tuinlid. 
Constateert u een lekkage draai dan direct uw afsluitkraan in de watermeterput dicht. Ziet u ergens water stromen of een lekkage onder de heg meldt dit dan zo snel mogelijk bij de Commissie of het bestuur. 


De waterleidingcommissie bestaat momenteel uit de volgende leden: Marcel Betgen T83, Ron Hornes T91, en Ben Vrijburg T87. Op dit moment kunnen we nog uitbreiding gebruiken. Wij zoeken hiervoor iemand die enigszins technisch is onderlegd en fysiek in staat is graafwerkzaamheden te verrichten, of iemand die in staat is nauwkeurig de meterstanden te verwerken. 


U kunt contact opnemen met de commissie via een van de leden of via het e-mail adres: waterleiding@tuinverenigingroomburg.nl.