Bouwen op de tuin

Als het gaat om (nieuw)bouwactiviteiten of wijzigingen aan uw tuinhuis of beschoeiing op uw volkstuin willen wij alle leden, ter voorkoming van teleurstellingen, hierbij (nogmaals) wijzen op het volgende: 

Als u iets aan uw tuinhuis wilt gaan verbouwen of een nieuwe beschoeiing wilt maken, neem dan VAN TEVOREN contact op met bestuur of de bouwcommissie en begin niet op eigen houtje iets neer te zetten.

In artikel 14 en 27 t/m 34 van het huishoudelijk reglement van onze vereniging vind je de bepalingen m.b.t. Bouwen op de tuin. Een paar van de belangrijkste:

Artikel 14, lid u: Het plaatsen en vernieuwen van beschoeiing is verboden zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.

Artikel 29, lid 1: Indien een lid van de vereniging een tuinhuis, broeikas of ander getimmerte wil bouwen, heeft hij of zij de voorafgaande schriftelijke toestemming van de bouwcommissie nodig. Het bestuur is bevoegd om bouwsels of ander getimmerte welke zonder voorafgaande toestemming van de bouwcommissie op de tuin zijn geplaatst terstond te laten verwijderen. De daaruit eventuele voortvloeiende kosten zijn geheel voor rekening van het desbetreffende lid. 

Dus voorkom dat u uw beschoeiing of verbouwing weer af moet breken en vraag van tevoren toestemming aan bij het bestuur of de bouwcommissie!

Artikel 30: Voor de verbouwing of wijziging van bestaande opstallen is toestemming nodig op dezelfde wijze als omschreven in artikel 29.

Het is toegestaan om op de tuinen van Roomburg een kas of huisje te plaatsen. Belangrijk is dat u daarbij de bouwvoorschriften van de gemeente en de LBA te volgen. Die zijn hier te downloaden.

Heeft u na het doornemen van deze informatie en de bijbehorende voorschriften inderdaad plannen om iets te gaan bouwen, bijbouwen of verbouwen op de tuin? Neem dan in een vroeg stadium even contact op met een van de leden van de Bouwcommissie. Zij kunnen met u meedenken en adviseren zodat uw project niet onnodig vertraging oploopt.

Het is belangrijk om bovenstaande documenten zorgvuldig door te nemen voordat u begint. Maar om alvast een indruk te geven zetten we de belangrijkste richtlijnen hieronder al even op een rijtje:

  • oppervlakte en hoogte
  • proces en kosten
  • veiligheid (zie ook hier)

Overige regels m.b.t. bouwsels:

Tent-kasjes op de tuin: Op een paar tuinen heeft u ze vast weleens zien staan: tent-kasjes van zo’n twee meter hoog om plantjes in te kweken. Het bestuur heeft besloten dat het plaatsen van 1 tent-kasje per tuin is toegestaan in de periode van april tot en met oktober. In de wintermaanden dienen deze tent-kasjes dus van de tuin te zijn verwijderd. Voorts mogen deze tent-kasjes uitsluitend worden geplaatst op een bepaald gedeelte van de tuin: Minimaal 4 meter tot maximaal 15 meter vanaf de sloot, teneinde te voorkomen dat de tent-kasjes hinderlijk zijn voor de gebruikers van naburige tuinen.