LVO academie

In 2024 werken alle Leidse Tuinverenigingen aan een interessant programma van cursussen, lezingen en ander leerzaams voor alle Leidse volkstuiniers. Je vindt het programma hier. Voor veel cursussen is het nodig dat je je van te voren aanmeldt via de lvo-website.

De eerstvolgende activiteiten vinden plaats in mei en juni:

Kom ontdekken en onderzoeken met ObsIdentify! 

Donderdag 23 mei 2024 om 19:30 uur in Cultuurhuis de Paulus, Warmonderweg 2, Oegsteest

door Douwe Sikkema van “Ontdek natuur met Citizen Science” van IVN Leidse regio, KNNV Leiden e.o. en Naturalis.

Waarnemen en vastleggen wat je aan planten en dieren op je volkstuin tegen komt!
Tuinders en natuur, vaak wil je weten welke plant of welk dier je tegen komt op de tuin of het complex tijdens het tuinieren. Daarvoor kun je de app ObsIdentify gebruiken. Het gebruik van deze app kan informatief voor jezelf zijn én zinvol voor het behoud van de natuur. Vanuit tuinvereniging Het Zonneveld is het idee ontstaan om meer gestructureerd met deze app aan de slag te gaan om zodoende de waarnemingen op het complex vast te leggen. Als we dat met meer mensen doen, wellicht ook op andere tuincomplexen, krijgen we over een langere periode overzicht over de ontwikkelingen van de natuur op de volkstuinen in Leiden . Dat is niet alleen belangrijk voor onszelf, dit kan mogelijk ook van belang zijn wanneer er weer eens discussie komt over de waarde van volkstuinen.Meer informatie over de ObsIdentify app is te vinden op de website Waarneming.nl


Ondergronds Gezwam

Zaterdag 1 juni 2024, 14:00 – 16:30 uur; Tuinvereniging Ons Buiten

door Marc Siepman

Siepman neem ons mee de bodem in en vertelt over de ongelofelijke diversiteit aan organismen en de complexe relaties tussen al die organismen. Bijzondere aandacht is er daarbij voor schimmels. We leren meer over het belang van al het leven in de grond van onze tuinen en hoe we dit leven kunnen beschermen en de biodiversiteit vergroten. Marc Siepman is een begenadigd spreker op het gebied van bodem, biodiversiteit, economie en systeemdenken. Hij zet zich op allerlei fronten in voor een leefbare en gezondere planeet. Hij schrijft artikelen, blogs en columns, vertaalt boeken (waaronder het bodemvoedselweb) en geeft cursussen, workshops en lezingen. Voor meer informatie over zijn kennis en manier van werken zie: Marc Siepman – Cursussen, lezingen, artikelen en vertalingen.

Aardbeien bestellen

Bij voldoende deelname  kunnen er ook dit jaar weer aardbeienplanten besteld worden via de inkoopcommissie. Minimale bestelling 15 stuks, kosten afhankelijk van de hoeveelheid maar ca. 60 cent per plantje. Er is keuze uit de volgende rassen:

  • LAMBADA        vroeg
  • INDUKA            midden
  • CORONA          midden

Bestellen tot uiterlijk 22 Juli 2023 bij de leden van de inkoopcommissie, of via Huib’s e-mail

Plantjesmarkt 7 mei

Door Jaap Loonstra

Op zondag 7 mei heeft de Commissie Natuurlijk Tuinieren weer haar jaarlijkse plantjes- en stekkenmarkt georganiseerd. Het ging samen met de eerste koffieochtend. Na de vele regendagen van april en begin mei en daarbij nog de kou, hield een ieder van ons het hart vast. Maar door de gunstige medewerking van de weergoden begon de dag met een aangenaam zonnetje.

Om elf uur zou er gestart worden, maar van tevoren kwamen er diverse leden met kruiwagens en karretjes gevuld met planten, die over waren of teveel gezaaid, aanzetten. De gemeenschappelijke tuin werd omgetoverd tot plantjesmarkt. Er werden zelfs een groot aantal zakken met uien en pootaardappelen aangeboden om gratis mee te nemen. Voor een aantal nieuwe leden was het niet duidelijk, dat ze, zonder inbreng óók plantjes mee mochten nemen. Dus: volgend jaar gewoon komen en lekker uitzoeken, wat er van je gading is. Het gaat echt om de gezelligheid.

Helaas was de Contactcommissie verhinderd, daarom heeft Anneke Schipper de koffie verzorgd. Daarvoor heel hartelijk bedankt. Het was een heel gezellige bijeenkomst van oude en nieuwe leden die tijdens het uitzoeken van planten over de tuin met alle leuke en ingewikkelde zaken met elkaar ervaringen konden uitwisselen. 

In het najaar organiseert Natuurlijk Tuinieren weer een zaden- en stekkenmarkt waar alle leden van harte zijn uitgenodigd.

Samen naar de Hessenhof op 16 juni 2023

DE HESSENHOF IS EEN BIOLOGISCHE KWEKERIJBIJ EDE, GESPECIALISEERD IN VASTE PLANTEN EN POTGROND.

Het programma van de dag zal zijn, vertrek met de bus om 9 uur, onderweg een kopje koffie met gebak en tot 16.30uur indrukken opdoen, planten uitzoeken en informatie krijgen.

Voor de lunch eigen broodjes en drinken meenemen.

Het uitstapje is op eigen kosten; hoe meer leden en  aanhang meegaan, hoe goedkoper het wordt!! Aanmelden vóór zaterdag 22 april via onderstaande formulier of bij de commissieleden van Natuurlijk Tuinieren


Doe-mee-middag op 16 april

Onze tuinvereniging heeft diverse voorzieningen voor algemeen gebruik van alle leden. Denk aan de kantine, winkel, parkeerplaats, fietsenstalling, recreatieve tuin en groenvoorzieningen.
Deze voorzieningen worden jaarlijks onderhouden en soms vervangen of vernieuwd.

Met de komst van veel nieuwe tuinleden, commissieleden en bestuurders ontstaan inspirerende leuke nieuwe ideeën ter verbetering van onze gemeenschappelijke voorzieningen. Maar welke ideeën zijn een goede investering en krijgen de goedkeuring van de meerderheid van onze tuinleden? Daarover willen we met al onze leden in gesprek. We nodigen iedereen uit die met ons wil meedenken. Deel jouw plannen met het bestuur en met alle tuinleden. Zo maken we samen een plan voor een nog beter Roomburg.

Meld je hieronder aan voor de ‘ROOMBURG DOE MEE MIDDAG’  
op 16 april 2023 van 14.00 – 16.00 uur.


Aanmelden


ALV en gezamenlijke lunch op 26 november

Op 26 November vindt onze najaars ledenvergadering weer plaats van 10.00 tot 12.00. Agenda en stukken zijn via de e-mail verspreid onder de leden. Aansluitend, dus vanaf ca. 12.15 is er een gezamenlijke lunch waarvoor je je via onderstaande formulier op kunt geven.

Hopelijk tot ziens allemaal op de 26e!


Nieuws van de Commissie Natuurlijk Tuinieren

Keurmerk

Op 13 augustus werd het Bestuur het Nationale Keurmerk Natuurlijk Tuinieren uitgereikt door de heer Hans van Leeuwen van de AVVN. Ons werden drie van de vier stippen toebedeeld, dat wil zeggen, dat we een flink eind op weg zijn naar het doel, gesteld door de AVVN. De plaquette is vorige week aangebracht aan de voormuur van het verenigingsgebouw en goed te zien.

Composthoop

Onlangs is onder leiding van Ron Nelemans de composthoop weer in orde gemaakt. De drie compartimenten zijn weer hersteld. Echter, niemand van de leden mag er zijn eigen tuinafval op deponeren, de composthoop is uitsluitend bedoeld voor tuinafval van de gezamenlijke tuin. Dus de mensen van de “zaterdagploeg “ kunnen er groenafval kwijt, graag zoveel mogelijk klein geknipt.

Inheemse Heg

In het voorjaar hebben wij een inheemse heg geplant even buiten de fietsenstalling . Helaas is alles in een vlaag van enthousiasme weggemaaid door de boer. Op zaterdag 8 oktober hebben we een nieuwe heg geplaatst, maar nu op ons eigen terrein. We kregen van Martijn twee seringen en hebben een sleedoorn, fazantenbes en meidoorn toegevoegd aan de haagbeuk en hibiscus. Ineens hebben we een prachtig begin van een mooie heg. De plek van de fietsenstalling is dermate mooi en zonnig dat we er misschien beter een gezamenlijke tuin van kunnen maken ( ideetje? :- )

Cursus

Op 29 oktober van 14 tot 16 uur is er een cursus gereedschap schoonmaken en slijpen bij Tuinvereniging OTV. Iedereen is hier van harte welkom . Grijp deze kans!!

Tentoonstelling 13 en 14 augustus

Maandagmorgen 8 augustus werd om 9 uur ’s morgens het verenigingsgebouw leeggehaald, vanwege de tentoonstelling, die het weekend daarop zou plaatsvinden. Na 2 jaar coronaperikelen! De voorbereidingen vonden al plaats vanaf januari ’22 en op de parkeerplaats waren de vormen van de Morsch Poort, zij het nog ingepakt , reeds te zien. De hele week is er hard getimmerd, geschilderd en gecreëerd . Bloemen moesten besteld en opgehaald, tenten voor de braderie opgezet, kortom, een drukke, maar zeer gezellige week! Vrijdags werden de ingezonden stukken binnengebracht; dit jaar niet zoveel, maar wát er kwam was verrassend! Een onafhankelijke jury uit Voorschoten heeft de stukken beoordeeld.

Zaterdagmorgen 13 augustus, toch wel even de zenuwen, of alles in orde was. Klokslag 11 uur werden de leden, ereleden en leden van dienst verwelkomd gevolgd door een zeer originele officiële opening door de heer Alexander Geertsema, voorzitter van de vrienden van het Singelpark. Door aan een rood koord te trekken, waaraan de sleutel van de tentoonstelling hing, kwamen de Leidse Sleutels van de Morspoort tevoorschijn. De tentoonstelling was geopend en een ieder kon het “Singelpark betreden”.

Groot was de verrassing en de Tentoonstellingscommissie kreeg vele complimentjes, met name de bouwers van de Morspoort: Ruud Stijger, Bram van Nieuwenhuizen en Joop Schipper, die de poort op een prachtige manier maar ook in de juiste verhouding (Ruud!!) daar hebben neergezet. De vrolijke stemming zat er als vanouds weer in. Oud-voorzitter Jan van Hooven vermaakte zich er uitstekend en andere leden deden zich tegoed aan een kopje koffie.

Om 12 uur kwam de tweede verrassing. De heer Hans van Leeuwen van de AVVN bood het Bestuur namens het Nationale Keurmerk Natuurlijk Tuinieren aan. Dit naar aanleiding van het bezoek van de dames Jonassen en Schut op 18 juni jl. Via het rapport kreeg onze tuinvereniging zomaar DRIE van de VIER stippen, wat een hele prestatie is. Zowel Tineke Remmerswaal van het Roomburg Bestuur, als Henk Boting, voorzitter van de LVO, namen het woord. Er moet nog een geschikte plek worden gezocht voor het mooie bord met het Keurmerk. Maar over Natuurlijk Tuinieren komt meer informatie.

Zo verliep de zaterdag, flink warm, met nogal wat oplossingen voor de prijsvraag, die Anneke Schipper had gemaakt, met fotoprints geschonken door Koen Hauser. De dames van de bloemschikclub, die ondanks de hitte heel hard hebben gewerkt, hebben flink verkocht. Jacqueline Koppers, Joke van der Klugt en Ria Kerkvliet van de werkgroep Natuurlijk Tuinieren hebben op zaterdagmiddag met 11 kinderen, van een blikje een vrolijke bij gemaakt, beschilderd en voorzien van heuse vleugels. De blikjes werden gevuld met holle rietjes en stro. Het is de bedoeling, dat deze insectenhotels opgehangen worden in de tuin, zodat de insecten kunnen overwinteren. Een paar uur is er intensief aan gewerkt.

Ook de zondag was erg gezellig, maar heel heet! Ondanks de hitte was er nog veel bezoek. Half vier werden de eerste prijzen uitgereikt en zowaar een extra prijs voor Leo Rijsdam, wiens inbreng wat te laat kwam. Van de prijsvraag werden drie goed ingevulde formulieren ingeleverd; één van deze kreeg de prijs.

Nu is alles opgeruimd en achter de rug en we kijken met veel plezier terug op hoe alles is gegaan. Helaas ga ik als voorzitter stoppen en me meer met het Natuurlijk Tuinieren bezighouden. Er is een plaats vrij gekomen met de dringende vraag of er iemand van de leden van onze vereniging dit over kan nemen. De Tentoonstellingscommissie is een leuke groep mensen, die heel creatief is waar altijd een oplossing van welk probleem dan ook wordt gezocht. Met heel veel plezier heb ik er altijd gewerkt en bedank alle leden van de TTC voor hun positieve opstelling en medewerking. 

Namens alle leden van de Tentoonstellingscommissie,

Jaap Loonstra