Waarneming.nl

We hebben sinds kort als tuinvereniging een locatie op waarneming.nl. Dit is het grootste natuurplatform van nederland en onderdeel van Stichting Observation International.

Vrijwilligers verzamelen op deze website een massa aan natuurwaarnemingen. Wanneer deze informatie verzameld en gedeeld kan worden, vormen deze data een krachtig instrument voor natuurbehoud, onderzoek, behoud, educatie en beleving.

Je kan een account aanmaken op waarneming.nl en alles wat je invoert vanuit ons complex vanuit bijvoorbeeld je mobiel wordt automatisch aan die locatie toegevoegd. Hoe je je waarnemingen kan invoeren wordt goed uitgelegd op de site.

Daar krijg je dus ook te zien wat andere mensen hebben waargenomen, ontzettend leuk, je krijgt daardoor een goed beeld van de biodiversiteit op ons mooie volkstuincomplex. En natuurlijk ook op andere locaties. Er gaat een wereld voor je open.

De link waar alles van onze tuinvereniging te zien is: Https://waarneming.nl/locations/679611/

En voor een opsomming van alle waargenomen soorten: Https://waarneming.nl/locations/679611/species

Wil je wel meedoen maar heb je geen smartphone, tijd of zin om zelf planten en dieren vast te leggen, dan kun je de hulp inroepen van Samuel Rigtering (tuin 10) die dan in jouw tuin op zoek gaat naar bijzondere soorten, deze fotografeert en upload in de database van waarneming.nl. Laat even weten of je dit wilt via een mail aan bioloogje@tuinverenigingroomburg.nl

Veel plezier!