Update natuurlijk tuinieren

Dinsdagavond 3 mei heeft de werkgroep (commissie) Natuurlijk Tuinieren een bijeenkomst gehad om eens te evalueren, wat er zoal gedaan is vanaf januari. En dat is nogal wat.
De oever van het kanaal is ons vergund door de gemeente. Daar hebben we inmiddels een strook ingezaaid met bijenbloemen. De jonge plantjes komen al boven de grond en versieren straks de ingang van onze tuinvereniging. Naast de ingang is een informatiebord geplaatst met plattegrond en informatie over de vereniging. De border, waarin het bord staat, hebben we ook ingezaaid met bijenplanten. Naast de fietsenstalling hebben we een inheemse heg geplant, die zich nog moet ontwikkelen. Op de prachtige pergola in de gezamenlijke tuin, gemaakt door Joris en Peter, groeien inmiddels de klimmers die gelukkig goed aanslaan. Mineke en Anneke verzorgen de beide kruidenborders en de bloemenbak aan het begin van het pad, waar we heel blij mee zijn. Achter in de tuin moet nog het een en ander worden aangepast maar met een redelijk kleine ploeg hebben we al veel bereikt.
Tijdens de wekelijkse werkbeurten is het de bedoeling, dat de werkploeg de gezamenlijke tuin gaat onderhouden. We proberen één van ons daarbij aan te laten geven, wat er precies gedaan moet worden. Nu kan het zijn dat er niemand van de commissie natuurlijk tuinieren aanwezig is, maar er ligt altijd een aanwijzing klaar in de kantine wat er gedaan moet worden; het aanwezige bestuurslid is hiervan op de hoogte.
Op 18 juni krijgen we bezoek van de AVVN, die komen kijken, of we in aanmerking kunnen komen voor het officiele Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
Op vrijdagavond 6 mei zijn we aangeschoven bij LBA-brede werkgroep Natuurlijk Tuinieren van OTV. Van de zes tuinverenigingen waren er vijf aanwezig. We maakten kennis met elkaar en deelden met elkaar wat er zoal gebeurt op de verenigingen op het gebied van NT. Wij zijn momenteel de enige tuinvereniging zonder keurmerk. Toen wij onze activiteiten vertelden, kregen we te horen, dat we al een heel eind op weg waren. Verder is er afgesproken, dat bepaalde evenementen, zoals workshops of lezingen, samen gedaan kunnen worden. Wat er dan zoal komt, krijgen jullie in een volgende update te lezen.
Voor leesvoer en informatie over Natuurlijk Tuinieren, kun je kijken in het boekenkastje in de serre of op de leestafel.
Wil je je nog aansluiten bij de werkgroep Natuurlijk Tuinieren, dan ben je van harte welkom. Meld het even bij Joke (tuin 11), Jaap (tuin 62) of Jacqueline (tuin 56).