Update tentoonstellingscommissie

Aan alle leden van Tuinvereniging Roomburg

Op 13 en 14 augustus a.s. hebben we, zoals wij al meedeelden in de eerste brief, tentoonstelling . We zijn nog steeds de enige tuin vereniging, die dit jaarlijks organiseert; echter door de corona epidemie is dit twee jaar niet door gegaan. Nu is het thema natuurlijk erg belangrijk. Een tipje van de sluier ga ik voor jullie optillen. Trek dat weekend flinke wandelschoenen aan, een wandelkostuum kan óók zijn voordeel hebben en vergeet vooral de knapzak niet. Meer ga ik niet vermelden.

Het is de bedoeling , dat de tentoonstelling voornamelijk bestaat uit bloemstukken, fruit- en groentesamenstellingen, die door de leden binnengebracht worden. Hieraan is weer een wedstrijd verbonden. In een volgende brief geef ik hier nadere uitleg over. 

Naast de tentoonstelling is er een marktje op de parkeerplaats, waar ook het nodige genuttigd kan worden. Grote verrassing is altijd de kraam met de dames van de bloemschik.

Voor de kinderen vindt er een activiteit plaats, die mogen niet vergeten worden!

Omdat er vele mensen van buiten komen, die graag over het tuinpad lopen en onze tuinen bewonderen, is het wel noodzaak, dat de tuinen er prachtig bij staan. Misschien ook leuk om ze iets te vertellen over je tuin, of ze even rond te leiden.

Wij zijn al druk in de weer met de voorbereidingen voor de tentoonstelling en zien uit naar d13 en 14 augustus; en hopen ook, dat de weergoden ons goedgezond zijn.

Begin juli komt de derde brief

Namens de Tentoonstellingscommissie, Jaap Loonstra