Statuten en Huishoudelijk reglement

Net zoals alle verenigingen heeft ook Roomburg statuten en een huishoudelijk reglement. Hierin vind je de wettelijke, formele en onderlinge sociale afspraken waar we ons als leden en als vereniging aan dienen te houden. Deze regels dragen erbij dat wij als tuiniers op een prettige manier samen onze hobby kunnen beoefenen aan de Vlietweg en dat we als vereniging op goede voet blijven staan met de eigenaar van de grond die we in beheer hebben (de gemeente Leiden) en de vereniging die deze grond van de eigenaar huurt (de Leidse Volkstuin Organisatie , voorheen LBA).

We verwachten dan ook van al onze leden dat ze de statuten en het huishoudelijk reglement hebben doorgenomen, zich eraan houden en dat men bij eventuele onduidelijkheden of vragen n.a.v. deze afspraken en regels contact opneemt met het bestuur.

Statuten en HR zijn te downloaden via onderstaande knoppen: