ALV op 17 April

Op 17 April van 10.00 tot 12.00 uur vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats. In de bijlagen vinden jullie de concept agenda en de bijbehorende stukken. Omdat een fysieke bijeenkomst wegens de Coronarestricties helaas nog niet mogelijk is, zullen we ook deze ALV weer in digitale vorm organiseren. Dit doen we via hetzelfde platform als we voor de najaarsvergadering gebruikten: online-alv. 
Alle leden ontvangen uiterlijk morgen een uitnodiging met login gegevens voor dit platform. Niets ontvangen? Check eerst je spamfilter. Als je daarin ook geen bericht over online-alv aantreft neem dan even contact met ons op. 

Besluitvorming centraal

Een digitale ALV leent zich vanwege de vorm helaas niet voor mening- en oordeelvorming en/of discussies. Omdat we wel de jaarstukken willen kunnen vaststellen en er nieuwe bestuursleden moeten worden verkozen, willen we deze ALV toch niet uitstellen totdat fysieke bijeenkomsten van overheidswege weer zijn toegestaan. Daarom kiezen we voor een online ALV die voornamelijk gericht is op besluitvorming. Alle leden hebben tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV – oftewel tot woensdag 14 april 10.00 uur – de tijd om via e-mail eventuele vragen te stellen over de agenda, stukken en besluitvorming. Het bestuur zal vervolgens alle vragen verzamelen en samen met de concept-beantwoording naar alle leden sturen zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt.

Vacatures: bestuur, commissies, LBA vertegenwoordiging

Zoals in de nieuwsbrief al enige keren aangekondigd, zijn er vacatures in het bestuur en in diverse commissies, waaronder de commissie van beroep van de LBA. Tevens zoeken we nog vier leden die onze vereniging willen vertegenwoordigen richting de LBA: drie afgevaardigden voor het LBA-congres en een tweede LBA-bondsbestuurder. Zie de bijlagen voor een toelichting. Mocht je interesse hebben in een van bovengenoemde rollen, laat dat dan svp voor 10 april weten aan het bestuur.
We zijn verheugd te kunnen melden dat er voor de bestuursvacatures van onze eigen vereniging inmiddels twee kandidaten zijn: Jacqueline Koppers (tuin 56) en Koen Hauser (tuin 34). Zij zullen op 17 april worden voorgedragen door het bestuur. Eventuele tegenkandidaten zijn uiteraard ook welkom om zich te melden volgens de richtlijnen in de statuten (art. 9.4). Doe dit voor 10 april en met een introductie-tekst zodat we voldoende tijd hebben om alle kandidaten voor te stellen aan de ALV. 
Ook voor de commissie van beroep van de LBA hebben we inmiddels een kandidaat: Koos Kluts (tuin 30). Eventuele tegenkandidaten zijn uiteraard ook welkom om zich te melden. Ook hiervoor geldt weer de deadline van 10 april. 
We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de inhoud en het proces van de eerstvolgende ALV. Als er nog vragen zijn dan weten jullie ons te vinden. Tot slot hopen we jullie natuurijk allemaal op 17 april digitaal te verwelkomen bij de voorjaars-ALV. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *