Aankondiging ALV

Op zaterdag 26 maart van 10:00 tot 12:00 zal onze Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats vinden. Gezien het recente loslaten van de meeste coronamaatregelen, gaan we ervan uit dat deze vergadering na lange tijd gelukkig eindelijk weer eens gewoon live in ons eigen verenigingsgebouw georganiseerd kan worden. In de bijlagen vinden jullie de concept agenda en de bijbehorende stukken. 
Aanvullende voorstellen voor de agenda van deze ALV zijn uiteraard welkom, deze dienen uiterlijk 12 maart schriftelijk en met een toelichting bij het bestuur te zijn ingediend. Amendementen dienen te zijn voorzien van een toelichting, en moeten uiterlijk een week voor de dag van de ALV schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend, ondersteund door tenminste vier leden. 
Graag vragen we nogmaals jullie aandacht voor vacatures in het bestuur, in diverse commissies en in de vertegenwoordiging voor de LBA. In bijlage 4 vinden jullie meer informatie over commissies en LBA. Alleen samen kunnen we onze vereniging  en het bijbehorende commissie- en bestuurswerk naar behoren laten draaien, dus meld je vooral aan voor een van de vacatures. 
Leden die een van de bestuursfuncties willen vervullen, worden van harte uitgenodigd om tijdig hun kandidatuur kenbaar te maken. Volgens de statuten moet deze kandidatuur plaatsvinden op voordracht van het bestuur of van vier medeleden en uiterlijk twee weken voor de ALV aangekondigd worden aan de leden. Dus zoek s.v.p. tijdig contact met medeleden of bestuur om je voordracht te regelen. 

Agenda en bijbehorende stukken zijn vandaag via de e-mail gedeeld.


We hopen al onze leden te zien op onze ALV