Water terug op 26 maart

De waterleidingcommissie is de afgelopen maanden heel hard bezig geweest met het noodzakelijk herstel aan waterputten en leidingwerk. Omdat er veel vervangen moest worden was dit dit jaar extra veel werk. Het was dan ook even spannend of het allemaal zou lukken voor de 26 maart maar gelukkig was het weer ons de laatste weken goed gezind, zodat de mensen van de commissie extra hard door konden werken.  

Aansluitend aan de ALV gaat het water er dus weer op. Je kunt vanaf 26 maart je hoofdkraan voorzichtig en heel rustig open draaien (de rode of blauw hendel in de waterput). Vergeet niet je kraan een kwartier door te spoelen en, in verband met het vervangen van een aantal waterputten, het water dit keer de eerste twee weken kokenals je het wilt drinken. 

En nog een laatste verzoek aan iedereen met een nieuwe waterput: Laat de grond direct rondom de nieuwe put met rust, en probeer deze niet aan te stampen. De grond moet op natuurlijk wijze inzinken om schade aan de waterput te voorkomen.