Nieuws uit de LBA

Op 24 Februari heeft het 83ste congres van de Leidse Bond voor Amateur-tuinders (LBA)  plaats gevonden. Iedereen was weer blij dat de vergadering fysiek bij ‘Ons Buiten’ kon plaats vinden. Naast de gebruikelijke punten als notulen en commissies, is voornamelijk gesproken over de ‘Toekomstvisie LBA’. De visie beschrijft de rol en taken van de LBA voor de aangesloten tuinverenigingen en hun positie als gesprekspartner met de gemeente. Het geeft een beeld van waar zij wel- en waar zij niet van zijn; zowel richting de eigen verenigingen als naar buiten. In een tijd van vele groene initiatieven in de Leidse regio is het ook goed om over de positie van de volkstuinverenigingen helder te communiceren. Daarom verandert de naam ‘LBA’ naar ‘LVO’ De Leidse Volkstuin Organisatie