Hakselaar 9 april

Er wordt weer hard gewerkt op onze tuinen. Overal stapelen zich bossen met takken en ander snoeiafval op. Zoals elk jaar komt ook nu weer ‘de hakselaar’ langs om dit te verwerken. 
Deze staat op zaterdag 9 april vanaf ongeveer 9.30 uur voor ons paraat. Vanaf woensdagmiddag 6 april mogen de takken naar de parkeerplaats gebracht worden. Daar zal dan een ruimte afgezet zijn waar e.e.a. neergelegd kan worden. 
Takken mogen met karren en aanhanger over het pad vervoerd worden. Wel zelf duwen want auto’s zijn niet toegestaan op het pad. Die vormen wegens hun gewicht en aandrijving een te groot risico op beschadiging van het pad (dat is aangelegd voor fietsers en voetgangers). 

In voorgaande jaren hebben we vaak verzoeken gehad van leden die een deel van het versnipperde materiaal wilden gebruiken op hun tuin, bijvoorbeeld voor paadjes. Om verspreiding van ziektes te voorkomen hebben we op die verzoeken altijd nee gezegd. Na overleg met verschillende boomverzorgers zijn we tot de conclusie gekomen dat het gebruik van de snippers in de tuinen geen probleem hoeft te zijn. Het gebruik van de snippers is uiteraard wel op eigen risico. Pas op bij fruitbomen, die zijn gevoelig voor ziektes en houden niet van het verzurende effect dat houtsnippers kunnen hebben op de grond. Wil je een of meerdere kruiwagens houtsnippers gebruiken op je tuin? Geef dat dan voor 1 april even aan zodat de hakselaar er rekening mee kan houden.