Bezoek van de AVVN

Zoals bekend werken we bij Roomburg al geruime tijd aan de verwerving van het keurmerk natuurlijk tuinieren van de AVVN. In januari jl hebben we de stoute schoenen aangetrokken en de AVVN op de hoogte gesteld van de stand van zaken met betrekking tot Natuurlijk Tuinieren. De heer Vroklage zond direct daarop een mail met de voorwaarden voor het keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Hij bracht ons in contact met Mascha Jonasse en Tiny Schut. Een afspraak voor bezoek moesten we met hen regelen. De datum 8 juni kwam goed uit voor beide partijen en lag nog ver in het verschiet.

Er moest nog het een en ander gerealiseerd worden, maar tóch, de tijd gaat altijd sneller dan je denkt! Geluk voor ons, dat in mei twee weken de zon werd afgewisseld met regen en redelijk lage temperatuur; dus groeizaam, maar ook ”bloeizaam” weer. De tuin stond er, en dat zal jullie niet zijn ontgaan, prachtig bij. Er waren twee tegenslagen: van de gemeente kregen we toestemming om de oever van het kanaal gedeeltelijk in te zaaien met bijenplanten, maar het Waterschap heeft de oever gemaaid en weg waren de planten. Ook de inheemse heg, die we op het bijenveld langs de fietsenstalling geplant hadden, is door een ijverige maaier afgemaaid. Misschien groeit die weer aan.

Zaterdagmorgen 18 juni om tien uur reden Mascha en Tiny ons terrein op en bij het uitstappen waren beiden al erg verrast van wat ze zagen. Tijdens de koffie hebben de leden van de commissie natuurlijk tuinieren uitleg gegeven over het tuincomplex, wat we tegenkomen en de toekomstplannen. Er werd al veel genoteerd in verband met de beoordeling door middel van stippen voor het keurmerk natuurlijk tuinieren van de AVVN.

Na de koffie ging de excursie over het gehele terrein van west naar oost tot zelfs even op het terrein van OTV. Bij veel individuele tuinen werd gestopt en sprak men waardering uit. Het complex staat er dan ook prachtig bij. Zelfs op de Vogelhof werden de schapenschuilplaatsen bezocht.

We kregen duidelijk de indruk, dat Mascha en Tiny enthousiast waren. Heel positief werd er gekeken, wat wél gerealiseerd was en voor andere zaken kregen we ideeën en informatie. Tijdens en na de lunch werd er nog uitgebreid gediscussieerd over het nut van Natuurlijk Tuinieren en hoe je dit bekend kunt maken bij de leden van de tuinvereniging. 

Om kwart voor twee vertrokken Mascha en Tiny weer. Bij de AVVN worden we nu beoordeeld en ergens begin augustus verwachten we de uitslag van hun bevindingen én horen we hoeveel stippen onze tuinvereniging krijgt toebedeeld. We houden jullie op de hoogte.

Namens alle leden van de commissie Natuurlijk Tuinieren,

Jaap Loonstra

Waarneming.nl

We hebben sinds kort als tuinvereniging een locatie op waarneming.nl. Dit is het grootste natuurplatform van nederland en onderdeel van Stichting Observation International.

Vrijwilligers verzamelen op deze website een massa aan natuurwaarnemingen. Wanneer deze informatie verzameld en gedeeld kan worden, vormen deze data een krachtig instrument voor natuurbehoud, onderzoek, behoud, educatie en beleving.

Je kan een account aanmaken op waarneming.nl en alles wat je invoert vanuit ons complex vanuit bijvoorbeeld je mobiel wordt automatisch aan die locatie toegevoegd. Hoe je je waarnemingen kan invoeren wordt goed uitgelegd op de site.

Daar krijg je dus ook te zien wat andere mensen hebben waargenomen, ontzettend leuk, je krijgt daardoor een goed beeld van de biodiversiteit op ons mooie volkstuincomplex. En natuurlijk ook op andere locaties. Er gaat een wereld voor je open.

De link waar alles van onze tuinvereniging te zien is: Https://waarneming.nl/locations/679611/

En voor een opsomming van alle waargenomen soorten: Https://waarneming.nl/locations/679611/species

Wil je wel meedoen maar heb je geen smartphone, tijd of zin om zelf planten en dieren vast te leggen, dan kun je de hulp inroepen van Samuel Rigtering (tuin 10) die dan in jouw tuin op zoek gaat naar bijzondere soorten, deze fotografeert en upload in de database van waarneming.nl. Laat even weten of je dit wilt via een mail aan bioloogje@tuinverenigingroomburg.nl

Veel plezier!

Update natuurlijk tuinieren

Dinsdagavond 3 mei heeft de werkgroep (commissie) Natuurlijk Tuinieren een bijeenkomst gehad om eens te evalueren, wat er zoal gedaan is vanaf januari. En dat is nogal wat.
De oever van het kanaal is ons vergund door de gemeente. Daar hebben we inmiddels een strook ingezaaid met bijenbloemen. De jonge plantjes komen al boven de grond en versieren straks de ingang van onze tuinvereniging. Naast de ingang is een informatiebord geplaatst met plattegrond en informatie over de vereniging. De border, waarin het bord staat, hebben we ook ingezaaid met bijenplanten. Naast de fietsenstalling hebben we een inheemse heg geplant, die zich nog moet ontwikkelen. Op de prachtige pergola in de gezamenlijke tuin, gemaakt door Joris en Peter, groeien inmiddels de klimmers die gelukkig goed aanslaan. Mineke en Anneke verzorgen de beide kruidenborders en de bloemenbak aan het begin van het pad, waar we heel blij mee zijn. Achter in de tuin moet nog het een en ander worden aangepast maar met een redelijk kleine ploeg hebben we al veel bereikt.
Tijdens de wekelijkse werkbeurten is het de bedoeling, dat de werkploeg de gezamenlijke tuin gaat onderhouden. We proberen één van ons daarbij aan te laten geven, wat er precies gedaan moet worden. Nu kan het zijn dat er niemand van de commissie natuurlijk tuinieren aanwezig is, maar er ligt altijd een aanwijzing klaar in de kantine wat er gedaan moet worden; het aanwezige bestuurslid is hiervan op de hoogte.
Op 18 juni krijgen we bezoek van de AVVN, die komen kijken, of we in aanmerking kunnen komen voor het officiele Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
Op vrijdagavond 6 mei zijn we aangeschoven bij LBA-brede werkgroep Natuurlijk Tuinieren van OTV. Van de zes tuinverenigingen waren er vijf aanwezig. We maakten kennis met elkaar en deelden met elkaar wat er zoal gebeurt op de verenigingen op het gebied van NT. Wij zijn momenteel de enige tuinvereniging zonder keurmerk. Toen wij onze activiteiten vertelden, kregen we te horen, dat we al een heel eind op weg waren. Verder is er afgesproken, dat bepaalde evenementen, zoals workshops of lezingen, samen gedaan kunnen worden. Wat er dan zoal komt, krijgen jullie in een volgende update te lezen.
Voor leesvoer en informatie over Natuurlijk Tuinieren, kun je kijken in het boekenkastje in de serre of op de leestafel.
Wil je je nog aansluiten bij de werkgroep Natuurlijk Tuinieren, dan ben je van harte welkom. Meld het even bij Joke (tuin 11), Jaap (tuin 62) of Jacqueline (tuin 56).

Update tentoonstellingscommissie

Aan alle leden van Tuinvereniging Roomburg

Op 13 en 14 augustus a.s. hebben we, zoals wij al meedeelden in de eerste brief, tentoonstelling . We zijn nog steeds de enige tuin vereniging, die dit jaarlijks organiseert; echter door de corona epidemie is dit twee jaar niet door gegaan. Nu is het thema natuurlijk erg belangrijk. Een tipje van de sluier ga ik voor jullie optillen. Trek dat weekend flinke wandelschoenen aan, een wandelkostuum kan óók zijn voordeel hebben en vergeet vooral de knapzak niet. Meer ga ik niet vermelden.

Het is de bedoeling , dat de tentoonstelling voornamelijk bestaat uit bloemstukken, fruit- en groentesamenstellingen, die door de leden binnengebracht worden. Hieraan is weer een wedstrijd verbonden. In een volgende brief geef ik hier nadere uitleg over. 

Naast de tentoonstelling is er een marktje op de parkeerplaats, waar ook het nodige genuttigd kan worden. Grote verrassing is altijd de kraam met de dames van de bloemschik.

Voor de kinderen vindt er een activiteit plaats, die mogen niet vergeten worden!

Omdat er vele mensen van buiten komen, die graag over het tuinpad lopen en onze tuinen bewonderen, is het wel noodzaak, dat de tuinen er prachtig bij staan. Misschien ook leuk om ze iets te vertellen over je tuin, of ze even rond te leiden.

Wij zijn al druk in de weer met de voorbereidingen voor de tentoonstelling en zien uit naar d13 en 14 augustus; en hopen ook, dat de weergoden ons goedgezond zijn.

Begin juli komt de derde brief

Namens de Tentoonstellingscommissie, Jaap Loonstra

Gezelligheidsagenda:

 

Koffie ochtenden
Gratis koffie, thee, limonade, koekjes en gezelligheid van 11:00 tot 12:00 in de verenigingstuin op de volgende data:

  • zondag 1 mei, 
  • zondag 5 juni, 
  • zondag 7 augustus
  • zondag 3 juli  
  • zondag 4 september

Gezellige contactavonden
Gezelschapsspellen en ander leuks vanaf 20:00 uur in de kantine op: 

  • zaterdag  21 mei, 
  • zaterdag 18 juni, 
  • zaterdag 16 juli  
  • zaterdag 20 augustus

Bloemschikken en Jeu de Boules
Vanaf 19:30 uur in de kantine / gemeenschappelijke tuin elke woensdag vanaf 11 mei 

Jubilieumfeest
Zaterdag 11 juni
(er zijn nog plekjes in de bus, dus mocht je je nog niet hebben aangemeld maar wel mee willen dan kan je dat aangeven via het formulier dat je vind via de link in het kopje hierboven)

Tentoonstelling
Zaterdag 13 en zondag 14 augustus

Zaailingenruil op 1 Mei

Heb je dat nu ook elk jaar? In februari, als het nog ijzig koud is, begint het al te kriebelen en je struint in de voorjaarsvakantie het tuincentrum af, rommelt wat in je geoogste zaden van vorig seizoen en zoekt verder op het internet. Het ontwerp voor de moestuin van het komend jaar vormt zich al in je hoofd en je gaat aan de slag.

Moestuinieren op de vensterbank: 12 tips - Tuincentrum Pelckmans

Je vensterbank staat al snel vol eierbakjes en wc-rolletjes en je glundert als de eerste groene sprietjes zich boven de grond laten zien. In maart gaan de tuinbonen alweer de grond in, maar half april kom je tot de conclusie dat je broccoli dit jaar niet wil kiemen. Of het nu ligt aan slechte grond, matig zaaigoed of teveel water, een deel van je oogstplannen draagt geen vrucht dit jaar. Aan de andere kant zit je nu met 50 tomaten- en 30 pompoenplantjes. Wat nu als je die eens zou kunnen ruilen voor de gewilde broccoli.

Nou dat kan! Want tijdens de eerste koffie- en limonade ochtend organiseren we in samenwerking met de contactcommissie en de commissie natuurlijk tuinieren een zaailingen ruilochtend. Op zondag 1 mei tussen 11:00 en 13:00 kun je een deel van de overvloedige kiemplantjes ruilen met je medetuinders onder genot van een kopje koffie, thee of limonade. Gewoon weggeven in plaats van ruilen is natuurlijk ook toegestaan 😉

Beurs | Biologische plantenruil VELT Leieland | De Wassende Maan

.

werkbeurten 2022

Hieronder staat een overzicht van de werkzaamheden per datum. Inschrijven kan via de digitale link die verstuurd is naar de leden en aspirantleden. Vanaf 23 april hangt de inschrijflijst ook in de kantine, waarop je je met pen kan inschrijven. Opmerkingen of aanvullingen kun je sturen naar Koen@tuinverenigingroomburg.nl.

9 aprilhakselaar
omleggen pijpje om rotten drempel kantine te voorkomen
5Len (86)
Jan (67)
Ed (58)
Mohsen (80)
John (71)
16 aprilDakgoten winkel/kantine schoonmaken
verwijderen hakselaar resten parkeerterrein
2Jean Michel (81)
Daan (54)
23 aprilOnderhoud gezamenlijke tuin3Jean Michel (81)
Fanne
Jacqueline (56)
30 aprilonderhoud gezamelijke tuin
schilderwerk tuinbanken
deurpost bij WC repareren
4Jolanda (18)
Helena (43)
Ingrid (23)
Hans v Riet (82)
Anneke (4)
Mineke (23)
7 meionderhoud gezamelijke tuin / fietsenstalling
3Koen (34)
Fanne
Tineke (26)
14 meionderhoud gezamelijke tuin / fietsenstalling
Snoeien hout achterkant winkel
4Hans (59)
Marja (94)
Margreet (31)
Leo (35)
21 meischoonmaken boeidelen kantine en winkel
onderhoud gezamelijke tuin / fietsenstalling
Opruimen opslagruimte kantine
3Lucie (42)
Claudine (14)
Hadi (14)
28 mei
4 junionderhoud gezamelijke tuin
veur tuin 78
6Lucie (42)
Alex (32)
John v S (71)
Bert (33)
Margreet (31)
18 juniveur tuin 78
haag knippen
bewatering
4Mo (67)
Fatma (44)
Lidewij (vanaf 11 uur)
Sybille en Stefan
25 junionderhoud gezamelijke tuin
witte strepen parkeerterrein opnieuw zetten
opname schilderwerk + inkoop materiaal
onderhoud houtwerk kantine
4Marga (61)
Bernadette
Toos (52)
2 julionderhoud gezamelijke tuin / fietsenstalling
schilderwerk kantine
6Nandy (22)
Cor (3)
Jacqueline (56)
Sierke (6)
Toos (52)
16 julionderhoud gezamelijke tuin / fietsenstalling4Andries
Theo (27)
6 augonderhoud gezamelijke tuin / fietsenstalling5Cor (3)
Jet (70)
John (70)
Marleen (25)
Hans (59)
Bernadette D
Ron (55)
20 augonderhoud gezamelijke tuin
schilderwerk winkel
4Cok en Joke
Katherine (92)
Marja (94)
Diana (24)
27 augonderhoud gezamelijke tuin
schilderwerk winkel
4Annelies
Marleen (25)
Kevin (40)
3 septOnderhoud gezamenlijke tuin / fietsenstalling4Alex (32)
Arjan (15)
Sierke (6)
Theo (27)
Diana (24)
10 sept4Gert Jan en Marije (84)
Lidewij
Peter (10)
Antoinette 2x
17 sept4Sanne
24 sept4
1 okt4Wilbert (92)
Sakic (47)
8 oktOnderhoud gezamenlijke tuin / fietsenstalling4Helena
Ronald
15 oktDakgoten winkel/kantine schoonmaken4Marga (61)
22 oktSchoonmaak parkeerterrein
Schonen gezamenlijke sloten
Materiaal in winterberging / hoezen
4
Kevin (40)
vaste taakbeukenhaag en veur aan gemeenschappelijke tuin1Joop (4)

Water terug op 26 maart

De waterleidingcommissie is de afgelopen maanden heel hard bezig geweest met het noodzakelijk herstel aan waterputten en leidingwerk. Omdat er veel vervangen moest worden was dit dit jaar extra veel werk. Het was dan ook even spannend of het allemaal zou lukken voor de 26 maart maar gelukkig was het weer ons de laatste weken goed gezind, zodat de mensen van de commissie extra hard door konden werken.  

Aansluitend aan de ALV gaat het water er dus weer op. Je kunt vanaf 26 maart je hoofdkraan voorzichtig en heel rustig open draaien (de rode of blauw hendel in de waterput). Vergeet niet je kraan een kwartier door te spoelen en, in verband met het vervangen van een aantal waterputten, het water dit keer de eerste twee weken kokenals je het wilt drinken. 

En nog een laatste verzoek aan iedereen met een nieuwe waterput: Laat de grond direct rondom de nieuwe put met rust, en probeer deze niet aan te stampen. De grond moet op natuurlijk wijze inzinken om schade aan de waterput te voorkomen. 

Nieuws uit de LBA

Op 24 Februari heeft het 83ste congres van de Leidse Bond voor Amateur-tuinders (LBA)  plaats gevonden. Iedereen was weer blij dat de vergadering fysiek bij ‘Ons Buiten’ kon plaats vinden. Naast de gebruikelijke punten als notulen en commissies, is voornamelijk gesproken over de ‘Toekomstvisie LBA’. De visie beschrijft de rol en taken van de LBA voor de aangesloten tuinverenigingen en hun positie als gesprekspartner met de gemeente. Het geeft een beeld van waar zij wel- en waar zij niet van zijn; zowel richting de eigen verenigingen als naar buiten. In een tijd van vele groene initiatieven in de Leidse regio is het ook goed om over de positie van de volkstuinverenigingen helder te communiceren. Daarom verandert de naam ‘LBA’ naar ‘LVO’ De Leidse Volkstuin Organisatie

Hakselaar 9 april

Er wordt weer hard gewerkt op onze tuinen. Overal stapelen zich bossen met takken en ander snoeiafval op. Zoals elk jaar komt ook nu weer ‘de hakselaar’ langs om dit te verwerken. 
Deze staat op zaterdag 9 april vanaf ongeveer 9.30 uur voor ons paraat. Vanaf woensdagmiddag 6 april mogen de takken naar de parkeerplaats gebracht worden. Daar zal dan een ruimte afgezet zijn waar e.e.a. neergelegd kan worden. 
Takken mogen met karren en aanhanger over het pad vervoerd worden. Wel zelf duwen want auto’s zijn niet toegestaan op het pad. Die vormen wegens hun gewicht en aandrijving een te groot risico op beschadiging van het pad (dat is aangelegd voor fietsers en voetgangers). 

In voorgaande jaren hebben we vaak verzoeken gehad van leden die een deel van het versnipperde materiaal wilden gebruiken op hun tuin, bijvoorbeeld voor paadjes. Om verspreiding van ziektes te voorkomen hebben we op die verzoeken altijd nee gezegd. Na overleg met verschillende boomverzorgers zijn we tot de conclusie gekomen dat het gebruik van de snippers in de tuinen geen probleem hoeft te zijn. Het gebruik van de snippers is uiteraard wel op eigen risico. Pas op bij fruitbomen, die zijn gevoelig voor ziektes en houden niet van het verzurende effect dat houtsnippers kunnen hebben op de grond. Wil je een of meerdere kruiwagens houtsnippers gebruiken op je tuin? Geef dat dan voor 1 april even aan zodat de hakselaar er rekening mee kan houden.